توافقنامه مالکیت مشکلی که باید از آن اجتناب کرد

Updated: Sep 10, 2021

در حالت کلی خرید ملک در ترکیه به دو صورت انجام می شود : - خرید از شرکت سازنده (واحد صفر)

- خرید از شخص صاحب خانه (واحد دست دوم)


قرارداد خرید ملک در ترکیه :

ترجیحا اتباع خارجی برای خرید ملک حتما باید خرید ملک سند دار را انجام دهند. اما تعدادی مورد را می توان با توجه به اعتبار شرکت سازنده و سابقه پروژه های ساخته شده برای اهداف کسب ارزش افزوده ، پیشنهاد داد . این پروژه ها ساخته شده توسط تعدادی از بزرگترین شرکت های سازنده ترکیه و حتی در دنیا هستند که در قسمت جستجو پروژه تعدادی را قرار داده ایم.


1 view0 comments

Recent Posts

See All